iOS7.1全固件更新下载地址

发布时间:2014/3/11 9:02:50 来源:iPhone中文网 作者:陈淏轩

 苹果今天终于发布iOS7.1正式版。此次更新带来更多要素同时,也优化了很多功能。由于更新内容太多,所以想知道iOS7.1更新内容详情请点击这里查看,下面是iOS7.1全系列固件更新下载。

 iPhone:

 7.1.0 (4 GSM): iPhone3,1_7.1_11D169_Restore.ipsw

 7.1.0 (4 8GB): iPhone3,2_7.1_11D169_Restore.ipsw

 7.1.0 (4 CDMA): iPhone3,3_7.1_11D167_Restore.ipsw

 7.1.0 (4S): iPhone4,1_7.1_11D167_Restore.ipsw

 7.1.0 (5 GSM): iPhone5,1_7.1_11D167_Restore.ipsw

 7.1.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1_11D167_Restore.ipsw

 7.1.0 (5c GSM): iPhone5,3_7.1_11D167_Restore.ipsw

 7.1.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1_11D167_Restore.ipsw

 7.1.0 (5s GSM): iPhone6,1_7.1_11D167_Restore.ipsw

 7.1.0 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1_11D167_Restore.ipsw

 iPad:

 7.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.1_11D167_Restore.ipsw

 7.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.1_11D167_Restore.ipsw

 7.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.1_11D167_Restore.ipsw

 7.1.0 (iPad 2 New): iPad2,4_7.1_11D167_Restore.ipsw

 7.1.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.1_11D167_Restore.ipsw

 7.1.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.1_11D167_Restore.ipsw

 7.1.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.1_11D167_Restore.ipsw

 7.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.1_11D167_Restore.ipsw

 7.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.1_11D167_Restore.ipsw

 7.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.1_11D167_Restore.ipsw

 7.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.1_11D167_Restore.ipsw

 7.1.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.1_11D167_Restore.ipsw

 7.1.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.1_11D167_Restore.ipsw

 7.1.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.1_11D167_Restore.ipsw

 7.1.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.1_11D167_Restore.ipsw

 7.1.0 (iPad Air Unknown): iPad4,3_7.1_11D167_Restore.ipsw

 7.1.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.1_11D167_Restore.ipsw

 7.1.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.1_11D167_Restore.ipsw

 7.1.0 (iPad Mini 2 Unknown): iPad4,6_7.1_11D167_Restore.ipsw

 iPod touch 5G:

 7.1.0 (5G): iPod5,1_7.1_11D167_Restore.ipsw

 iOS 7.0.6全固件下载地址:点击这里

提示:支持键盘“← →”键翻页 阅读全文

相关推荐

评论