> iPhone中文网 > iPhone软件 > 官方软件 > 正文

iOS 10.2全系官方正式版固件下载地址

发布时间:2016/12/13 10:50:16 来源:iPhone中文网 作者:陶晨

  北京时间12月13日,iOS 10.2 在经过 7 个测试版的测试之后,终于发布了正式版;iOS 10.2 加入了多项新功能,其中包括“电视”应用(仅限美国),这款全新的聚合应用使用户可在一处观看多个视频应用内的电视节目和影片。经过重新设计的表情符号更加精美、细致,新增了 100 多个表情符号,包括表情、食物、动物、运动和职业等各类型。本次更新还包括稳定性提升和错误修复。

  下面是小编为大家整理的iOS 10.2全系官方正式版固件下载地址:


10.2 (5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (6+): iPhone_5.5_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (6): iPhone_4.7_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (6s): iPhone_4.7_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (6s+): iPhone_5.5_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (SE): iPhoneSE_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (7): iPhone_7_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (7+): iPhone_7Plus_10.2_14C92_Restore.ipsw

10.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Air China): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.2_14C92_Restore.ipsw

10.2 (6G): iPodtouch_10.2_14C92_Restore.ipsw

提示:支持键盘“← →”键翻页 阅读全文

相关推荐